Alle 6 resultaten

Aanbrandprimer op bestaande of nieuwe, ruwe of opgeruwde betonvloeren. Floor-grip mengen met max 5 delen schoon water. Snel en gemakkelijk aanbrengen met lagedrukspuit. 10 liter floor-grip aangelengd met 50 liter water is voldoende voor 350 tot 450 m2 vloeroppervlak! Toe te passen voor zand/cementdek-en anhydrietvloeren.

Gebruiksklare hechtprimer, toe te passen op zwak of niet zuigende beton-en bestaande cementdekvloeren, maar ook op gevlinderde betonvloeren, gecoate vloeren en tegel-vloeren. Ondergrond dient droog, olie-, vet-en stofvrij te zijn. Droogtijd c.a. 6 uren, egalisatiemortel of vloerenspecie zowel cement-als anhydrietgebonden binnen 7 dagen aanbrengen. Na 7 dagen verliest de hechtlaag zijn verlijmingskracht door invloed van zonlicht, bouwstof e. d. Profix is eenvoudig en snel met lagedrukspuit aan te brengen. 10 liter profix is voldoende voor ca 80 tot 100 m2.

Gebruiksklare snelwerkende hechtprimer, toepassing zie profix. c.a. 10-20 minuten wordt de hechtlaag kleverig, breng in deze kleverige laag de egalsatie-of vloermortel aan. Laat de hechtlaag nooit opdrogen! Zowel profix als profix-speed zijn binnen en buiten toe te passen. Beide hechtprimers zijn snel en eenvoudig met elektrisch-of handbediende spuit aan te brengen.

Corrosiewerende hechtprimer voor behandelde-en onbehandelde metalen opper-vlakten. Metal-dec te gebruiken als mengvloeistof in cementgebonden mortel, nooit water toevoegen. 1 deel metal-dec mengen met 2-3 delen cementmortel tot een smeuige brei, dit ca 3mm dik aanbrengen en ruwhalen op de metalen ondergrond. Na droging de zand/cement-, anhydriet-of egalisatievloer aanbrengen.

Placeholder

Geconcentreerde cementsluierverwijderaar, tevens geschikt voor verwijderen van roes- en algaanslag. Niet gebruiken op kalk houdende stoffen (travertink, marmer). Mengen met water 1:5-1:40.

Hoog geconcentreerde reiniger voor specie-en betonresten. Onverdund en ruim aanbrengen 10 tot 20 minuten laten inwerken en grondig afspoelen. Bij dikkere lagen herhalen.